Svenska

BeAware är ett europeiskt forskningsprojekt för energimedvetenhet i bostäder. Målet är att utforska hur trådlösa sensor i realtid kan användas för att utöka energimedvetenhet och minska konsumtion. Det tre-åriga projektet startade våren 2008 och består av partners från forskningsavdelningar på universitet och företag inom energisektorn i Italien, Finland och Sverige. BeAware är finansierat av Seventh framework programme of EC.