Suomeksi

BeAware on eurooppalainen, kotitalouksien energitietoisuuteen liittyvässä tutkimus ja kehitys -projekti. Tavoitteemme on tutkia miten langattomilla sensoreilla reaaliajassa kerättyä informaatiota voidaan käyttää kotitalouksissa energiankulutuksen tiedostamiseen ja sen hillitsemiseen. Kolmevuotinen projekti käynnistyi keväällä 2008 ja siinä on mukana yliopistollisia tutkimuslaitoksia sekä energia-alan yrityksiä Suomesta, Ruotsista ja Italiasta. Projektia rahoittaa EU:n Seitsemäs puiteohjelma.

Paina

Sähkölasku kuriin mittaamalla. Kuluttaja 6 2009.